torsdag 18 februari 2010

HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL DEL 3

Då går vi nu in i del 3 i denna serie där vi fösöker att förklara för dig "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL". Och i detta avsnitt skall vi förklara begreppet...

PROGRAM SHEET - Programmerings protokollet

Detta program ger dig information om vilka mätvärden som är inprogrammerade i banbehandlingsmaskinen. Där talar man om för banbehandlingsmaskinen var oljan ska appliceras och hur mycket olja som ska läggas ut för varje ribba i banan. Detta kan inte göras med en Wick- eller Pad-behandlingsmaskin utan enbart med en ”Sanction technology-machine”!
Data som programmeras in är:
 • Från vilken RIBBA (start) till vilken RIBBA (stop) som oljan ska appliceras (ex. start 2L och stop 2R). Maskinens sprutmunstycke transporteras över banans bredd likt en bläckstråleskrivare.
 • Hur många LOADS som ska läggas per ribba, exempelvis 3 loads, vilket är det samma som hur mycket olja som ska läggas ut i det markerade området.
 • Hur långt denna OLJEMÄNGD (start, end och feet) ska läggas, exempelvis från start till 4 fot eller från 4 fot till 26 fot, som då blir 22 fot i längd för den oljemängden.
 • Med vilken HASTIGHET (speed) ska oljan appliceras på banan, där grundregeln är att högre ”speed” innebär att en mindre mängd olja läggs på banan såsom fallet är då oljemaskinen går tillbaka utan att lägga någon olja. Hastigheten kan variera mellan 10 och 30 IPS, inches per seconds. Detta motsvarar 25.4 cm till 76.2 cm per sekund eller 0.4 till 1.6 km/h.

 • Övrig information såsom board crossed (crossed) och total oil (T Oil) räknar maskinen ut. Dessutom ger detta mängden olja på framåtvägen (forward oil total), och på tillbakavägen (reverse oil total), dessutom oil per board samt den sammanlagda / totala eller kombinerade mängden (combined) olja på banan.

Detta "program sheet" (programeringsprotokoll) har som du kan se inte så många variabler/zoner.

Men vad kan jag då dra för nytta av detta då?

Jo, med hjälp av detta underlag så ser man mer exakt vart, hur mycket och hur långt det appliceras ut olja på de olika ribborna samt vart det är som minst och mest med olja. Det kan ge en bra indikation om vart det är som bäst att börja attackera banan samt vad som kan komma att hända efter en stund när det spelats några serier. Men i detta protokoll ser vi inte själva svårighetsgraden (ratio talen) och det är därför det även är viktigt att beakta det sammansatta diagramet (Composite Graph) som vi förklarade om i avsnitt 2.
Om vi jämför dessa två protokoll så kan man i den översta se att...
 • Oljemängd per ribba är 40ml

 • Oljedistansen (Oil Pattern Distance) är 40 fot

 • Totala oljemängden (Total Oil) är 19,76 (vilket får klassas som strax under medium)

 • Totalt antal ribbor som oljemunstycket korsar (Total Boards Crossed) är 494

När man sedan tittar lite mer nogrannt i variablerna/zonerna kan man se att den börjar att applicera olja på utvägen (forward) från ribba 2L (left som är vänster sida) till ribba 2R (right som är höger sida). Dessa banbehandlingsmaskiner applicerar aldrig någon olja på ribba 1. Med 3 loads och en hastighet (speed) av 10 ips som är den lägsta hastigheten. Den korsar totalt 111 ribbor på de 4 fot som det appliceras ut olja på. 4 fot är inte längre än ca 1,2 meter! Nästa variabel är 10L till 10R med 9 loads och en hastighet på 18 ips. Den korsar totalt 189 ribbor och oljesträckan i denna variabel/zone är från 4 fot ut till 26 fot. En oljesträcka på totlat 22 fot. Detta innebär alltså att det är väldigt lite olja mellan ribba 2-9 och en hel del mer i fältet 10L-10R. I den tredje variabeln/zonen har man valt att applicera olja från ribba 12L-12R med 2 loads och en hastighet av 22. Här korsar oljestrålen 34 ribbor totalt mellan avståndet 26 fot ut till 32 fot. En längd av 6 fot. Och den sista variabeln/zonen applicerar den inte ut någon olja. Den indikerar att den korsar från ribba 2L-2R med 22 ips i hastighet. Men den lägger inga loads alls vilket innebär att den då endast buffrar (buffer area). Buffring innebär att den applicerar ut den olja som finns kvar på själva brushen (borsten) i banbehandlingsmaskinen. Och i detta fall gör den detta från 32 fot ut till 40 fot.

Sedan på tillbakavägen (reverse) så börjar den med att åter buffra och då från 2L-2R med 0 loads och en hastighet av 26 från 40 fot till 31 fot. I variabel/zone 2 applicerar den åter från ribba 12L-12R med 2 loads och 34 totalt korsade ribbor samt en hastighet av 22 ips som då ger en oljesträcka mellan 31-25 fot. Och i den tredje variabeln/zonen så applicerar den ut olja från ribba 10L-10R med 6 loads och en hastighet av 22 ips och korsar då totalt 126 ribbor från 25 till 7 fot. Och i den sista variabeln/zonen från 7 fot till övertrampslinjen (0 fot) har man valt att köra 2L-2R med 0 loads. Detta för att man anser att det redan är så pass mycket läggsolja och man behöver inte applicera något mer på denna sträcka. Banbehandlingsmaskinen buffrar även ut den mängd olja som finns kvar i brushen (borsten).

Nu kanske du börjar förstå mer av vart det troligtvis är som bäst att börja spela/attackera denna banprofil från start. Eller är det allmänt rörigt? I vilket fall som helst skulle jag rekommendera att starta någonstans vid ribba 10-11. Detta för att det är mitt i mellan den lägsta och högsta delan av oljeprofilen. Då denna oljeprofil har mer eller mindre all olja i mitten av banan kommer det med stor sannolikhet att spelas ner en del i denna mittsektion då de s.k. "spärrkloten" rullar ner och drar med sig en del av den olja. Då kommer det bli ett ganska hyggligt häng samtidigt som man kommer att få en hel del friktion till höger att kunna nyttja med tanke på att det är så lite olja från ribba 2-9 samt att oljeprofilen 40 fot och har en oljemängd på 19,76ml.


Detta "program sheet" (programeringsprotokoll) har fler variabler/zoner.
Detta är WTBA banprofil TOKYO (43 fot).

I det andra protokollet (WTBA Tokyo) är det mycket fler variabler/zoner men även har kan man läsa ut vart det eventuellt är bäst att börja attackera banan.

 • Oljemängd per ribba är 40ml
 • Oljedistansen (Oil Pattern Distance) är 43 fot
 • Totala oljemängden är 24,6ml (vilket får klassas som medium/heavy)
 • Totalt antal ribbor som oljemunstycket korsar (Total Board Crossed) är 615

Om man nu är högerhänt så behöver man nästan bara titta på de variabler som finns i R (right) kolumnen och då givetvis tvärtom om du är vänsterhänt. För en högerhänt kan man då läsa ut att på utvägen (forward) applicerar olja på ribba 2-4-6-8-9-10-12 samt buffrar från 19,7 till 43 fot. På tillbakavägen (reverse) buffrar den åter från 43 till 35 fot för att sedan applicera ut olja på ribba 11-9-8-7-6-5-2. Detta innebär att denna banprofil först och främst är helt plan från ribba 12 på höger sida och att den applicerar oljan nästan på varje ribba samt på olika avstånd. Påminner lite om en julgransprofil (Christmas Tree). På vänstersidan kan man se att variablerna inte är lika som på höger sida. Detta blir då en s.k. asymmetrisk profil vilket innebär att de båda sidorna inte är lika som det är på det översta protokollet. När båda sidorna ser lika dana ut kallas det för en symmetrisk banprofil. Man har förskjutit banprofilen lite på vänstersidan för att man tydligen anser att banan kommer att brytas ner långsammare på vänstersidan då det är färre som spelar där jämfört med den högra sidan. I vilket fall som helst så är detta en banprofil som man nästan kan attackera från lite olika håll beroende på spelarens teknik och materialval. Här skulle jag nog börja att attackera banan vid ribba 8-9 och väldigt rakt. Detta p.g.a. att oljeprofilen är hela 43 fot. Den oljar i.o.f.s. inte längre än till 19,7 fot på utvägen (forward) och från 35 fot på hemvägen (reverse) men den buffrar ut till 43 fot vilket busar till det lite då man kan uppleva att det släpper iväg om man missar lite för mycket utåt. Allt eftersom flyttas spelet innåt men så som banprofilen är uppbyggd kommer det hela tiden att ställa högre krav på spelarens repetitionsbarhet och tålamod. Då detta är en s.k. sportprofil kommer det troligtvis inte fungerar så vidare värst bra med material som glider ner och bryter kraftigt. Det blir nog alldeles för känlsigt. Här gäller det att ha något alternativ som rullar igång tidigare och skapar lite mer kontroll i slutdelen.

Jag hoppas att dessa två olika programprotokoll har lärt dig lite mer om vad man bör titta på och hur man kan läsa ut av "facit" var bästa stället i banan kan vara att starta. Som vanligt så är det bowlarna själva som påverkar banprofilens beteende efter ca 1-½ till 2 serier beroende på hur de attackerar samt vilka ytfinishar man använder sig av. Men om fler bowlare börjar att lära sig att stå på ett mer korrekt ställa som banprofiler säger från start kommer man att hjälpa varandra att "öppna" banan så att resultaten blir mer gynsamma istället för tvärtom. För om spelarna inte gör sin "läxa" och bara ställer sig på sitt favoritställe kommer man troligtvis inte själv att lyckas något vidare samtidigt som man stjälper alla andra.

Inom kort kommer vi tillbaka med del 4 i denna serie om "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL".

Tuba på Folks!

Inga kommentarer: