onsdag 10 februari 2010

HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL DEL 2

I del 2 av serien "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL" skall vi nu förklara den första av de fyra olika sätten som Kegel presenterar banprofilerna visuellt och med data. Men detta är endast för de banbehandlingsmaskiner som kommer från KEGEL och är av modellerna KUSTODIAN eller LANE WALKER som har deras patenterade SANCTION TECHNOLOGY.
De banbehandlingsmaskinerna som är av modell PHOENIX och är s.k. pad/wick maskiner använder sig av en helt annan teknik.

1. COMPOSITE GRAPH eller på svenska DET SAMMANSATTA DIAGRAMET

Detta är på denna presentation som man kan utläsa mer om och av banprofilens nivåskillnader från vänter respektive höger kant in till mitten. Och det är det som sedan kallas för RATIO. Detta indikerar även lite om banprofilens svårighetsgrad. Desto högre skillnad mellan talen, t.ex. 6:1, så kan man förvänta sig ganska stora felmarginaler och eventuellt höga resultat. Är det däremot mindre skillnad mellan talen, t.ex. 2:1, kan man förvänta sig ganska tuffa förhållanden då det bjuds på mindre felmarginaler i banan och allt som ofta kräver större repetitionsbarhet.

Man mäter RATIO på två (2) avstånd i banan. Den ena är ARROW ZONE RATIO och den mäter man vid 15 fot och den andra är TRACK ZONE RATIO och som mäts vid 22 fot. Det är just vid TRACK ZONE RATIO avståndet som man bedömer om banprofilen är klassad som en s.k. "sportprofil", och måste då ha ett ratiotal under 3:1 för att anses vara detta, eller om den är högre. Det mer exakta sporprofilsförhållandet är 2,8:1 i ratio.

Composite Graphen - det sammansatta diagramet eller "olja per ribba programmet" som vissa kallar är den vanligaste presentationen av en oljeprofil. Informationen som denna ger är den totala mängden olja som läggs framåt längs banan (forward) samt på tillbakavägen (reverse). Den ger oss också indikation om med vilken mängd olja som applicerats på varje ribba, vilket mäts i oil per board (olja per ribba) i microliter.Detta benämns mer i bowlares uttyck som vilket tryck banprofilen har. Den visar också den totala mängden olja (combined) som finns på varje ribba från ribba 1 på vänster sida till ribba 1 på höger sida, samt hur långt banprofilen lägger olja och buffrar olja (buffer area).

Med denna information kan du få en inledande uppfattning om var det kan vara bäst att attackera banan fån start samt hur svår banprofilen är d.v.s. vilken resultatnivå du kan förvänta dig av just denna banprofil! (Observera att denna endast ger inledande idéer om var i banan spelet kommer att vara. Men ju fler aspekter som du tar med i din tolkning av banprofilen och tidigare erfarenheter tillsammans med laminattyp, oljans egenskaper, ålder på laminaten etcetera blir ditt förslag till spelstrategin / ”game plan” allt bättre)


I detta exempel kan man tycka när man tittar på Composite Graphen att det skulle vara ganska gynsamt långt ut på kanten och att det är väldigt plant från ribba 9 på vänster sida till ribba 8 på höger sida. Men det är nu det är väldigt viktigt att inte glöma eller missa att titta på vad TRACK ZONE RATION indikerar. Och i detta fall säger den att ration är 1,67:1vilket innebär att det är en mycket tuff profil och mer eller mindre helt plan. Om en banpofil oljas helt plant (lika mycket olja från vänster till höger sida) förblir ratiotalet 1:1.

Andra saker som är viktiga att ta med i sin analys är oljesträckan som i detta fall är 40 fot. Den totala oljemängden som i detta fall är 23,96 samt hur mycket den oljar framåt långs banan (forward) samt hur mycket den oljar på tillbakavägen (reverse). Om det läggs mer olja framåt (forward) än tillbaka (reverse) så kan man allt som ofta räkna med att banan kommer att brytas ner (förändra) sig snabbare i jämförelse med tvärtom (mer på tillbakavägen) och torka upp snabbare i iläggen samtidigt som nerspelningseffekten allt som ofta blir mer markant.

Var skall man attackera banan då kanske du funderar?
Jag hade valt att ställa mig vid ribba 5-6 och hålla den ganska rakt från start. Här skulle jag då kunna skapa lite felmarginal både till höger och vänster. Hade jag valt att ställa mig längre in i banan, t.ex. vid ribba 12-13 så hade felmarginalerna varit minimala. Detta för att i just den regionen/zonen är det mer eller mindre en helt plan bana. Man kan säga att man skall försöka att hålla sig mellan den högsta och lägsta stapeln.

Efter ca 1-½ till 2 serier så sätter sig banan och då får man vara vaken med vad som har hänt med banprofilen. Detta för att det är vi bowlarna själva som mer eller mindre bestämmer karraktären på en banprofil efter ca 1-½ till 2 seriers spel. Detta helt beroende på vart i banan man väljer att attackera från start samt med vilken ytfinish de flesta bowlare har på sina klot.

Vi återkommer inom kort med mer information i denna serie..... "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL".

Tuba på Folks!

Inga kommentarer: