fredag 5 februari 2010

HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL DEL 1

Det pratas väldigt mycket om banprofiler och det har det i.o.f.s. alltid gjorts. Men idag känns det som att alla från nybörjaren upp till en massvis av elitspelare pratar om detta begrepp bara för att det verkar vara inne att man skall göra det. Detta utan ens veta om hur man skall eller bör läsa av en banprofil eller attackera den på bästa möjliga sätt! Det är vardag att hallföreståndare runt om i landet får frågan om vilken banprofil som ligger idag utan att det egentligen skulle ha någon större betydelse för den aktiva. Men jag skall inte spekulera i vad folk kan eller inte utan i denna serie lära dig "hur du läser av en banprofil". Det som jag med hjälp av Gert Fransson kommer att gå igenom här är de viktiga grunder som man måste ta med i sin analys av en banprofil. Man kan tyvärr inte längre grunda sina spekulationer på om vad som kommer att hända för att en banprofil är si eller så lång. Det är flera andra viktiga faktorer till som du kommer att lära dig som påverkar hur en banprofil bör eller kan attackeras från start. Allt detta för att du skall kunna höja din nivå som bowlare. Varför stå på fel ställe och inte kunna skapa någon eller några felmarginaler alls och få ett mindre lycka resultat?
Jag har under många Super Sixxxxxx tävlingar ställt mig frågan; -vad är det de flesta bowlare egentligen håller på med? Att betala en startavgift på ex antal 100-talskronor både en och flera gånger och inte använt sig av "facit" är för mig ganska ögonhöjande. Framför allt då när alla bowlare idag pratar så mycket om just banprofiler. För om du skulle gå till en lektion, vilken som helst, och läraren säger att man skall avlägga ett prov och i samma veva säga att du fick använda dig av facit. Vad skulle du göra? Troligtvis använda dig av facit för där står ju de rätta svaren. Precis så är det även med en annonserad banprofil. Det är en form av "facit"! Här finner man massvis av svar på hur lång oljeprofilen är, hur mycket är den totala oljemängden, man kan se och läsa ut på vilka ribbor det lägger olja, hur mycket det oljar framåt och tillbaka m.m. Och nu kommer den första artikeln i serien;

HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL

Innan vi studerar olika banprofiler och den information som dessa ger, måste du som spelare ta reda på vilken typ av banunderlag som oljeprofilen läggs på! Då vi idag inte har så många träbanor kvar i landet så pratar vi mest om laminatbanor. Men i vilket fall som helst så är en träbana av den högsta friktionen och kan jämföras med VIA`s laminattyp. Dessa laminattyper delas in i en skala utifrån den friktion som underlaget skapar i kontakten med ett klot. Generellt kan sägas att laminatbanor med högre friktion kräver en större oljemängd för att banan ska upplevas som likvärdig en bana med ett lägre friktionsvärde. Och desto högre friktionsvärde i relation till ett lägre så kommer man att uppleva mycket mer slutfäste från start. Friktionsskillnaderna beroende på laminat ser ut som följer:

Laminattyp
VIA (Högst friktion)
Qubica/AMF SPL
Qubica/AMF HPL
Kegel EDGE
System 300
Brunswick ANVILANE
Brunswick PROLANE (brytpunktspilar) (Lägst friktion)

Andra faktorer som också avgör hur banprofilen kommer att upplevas av spelaren är bland annat; banoljans viskositet (hur lätt- eller trögflytande den är), tvättmedlet och dess koncentration, laminatens ålder, inomhustemperaturen, luftfuktigheten, luftströmmar och fläktsystem etc. Detta kan du även läsa om i denna blogg i "10 saker som alla borde veta om banoljor".

För att strukturera upp den information som olika banprofiler ger oss bör vi inleda med att gå igenom några grunder. För det första bör du som spelare,tränare eller coach alltid leta fram följande information:
  • Banprofilens längd, distance, som mäts i fot (1 fot = 30,48cm).

  • Banprofilens oljemängd/volym, volume, som mäts i milliliter för Kegel och i units för Brunswick!

  • Banprofilens skillnad i oljemängd mellan mitten av banan och vänster- respektive höger sida, ratio, som mäts i exempelvis förhållandet 3:1 eller 3,0. Observera att för Brunswicks A22-maskin ser du även ratio i banans längdriktning.

  • Banprofilens form, pattern shape, som delas upp i dess olika utseenden såsom Top Hat, block, julgran eller plan profil.

Det andra som är av betydelse är hur de olika banprofilerna presenteras visuellt och med data. Detta kan ske på minst fyra (4) olika sätt för KEGEL Sanction Technology maskiner och dessa är: Composite graph, program sheet, overhead graph och KOSI-protokollet. För BRUNSWICKS A22 är det tre (3) stycken presentationsblad och dessa är; Pattern information, Crosswise ratios och Lengthwise ratios.

Innan vi fördjupar oss mer i de olika banbehandlingmaskinernas sätt att presentera sina data skall jag och Gert Fransson förklara de fyra (4) banprofilsformer (pattern shape) man generellt använder eller upplever. På bilden nedan ser du en enkel förklaring av hur de kan se ut och under förklarar vi hur de generellt fungerar och upplevs.Flat Oil / Plan profil; Den plana profilen innebär att det är lika mycket olja i banans bredd då spelet inleds efter oljning. Inledningsvis kommer dessa förutsättningar att kräva högre precision och repeterbarhet av spelaren! En banprofil med namn US Open ser ut på detta sätt.

Block / Block- eller tubaprofil; Denna profil är oftast lätt eller väldigt gynsam att spela på. Profilens form innebär att det är mer olja i banans mitt än vad det är längre ut mot kanterna. Detta kallas ibland för att du har en vall att spela emot där det finns en vall / ett fält med högre friktion, mindre mängd olja, ut mot kanten av banan. För spelare med mycket hook eller rotation innebär det oftast höga resultat och denna spelartyp brukar oftast spela klotet från fältet med mycket olja, längre in i banan, och ut till det torrare fältet för att skapa friktionsskillnader och därmed en större marginal! Detta är mer vanlig idag som "pensionärs profilen" här i Sverige och i USA kallar man det för THS (Typical House Shot).

Reverse Block / Omvänd block; Med detta menas en bana där det ligger en större mängd olja närmare kanten och en mindre mängd i mitten av banan. En omvänd block skapas oftast då huvuddelen av spelet ligger lite längre in i banan och dessutom med en tightare linje. Detta brukar vara varje bowlares mardröm att spela på! Så här kan en bana upplevas efter ett stundom banbehandlingsmaskien inte tvättar ordentligt rent på kanterna. För då känns och upplevs det mycket snabbar på kanterna jämför med mitten av banan där det svänger en hel del.

Christmas tree / Julgransprofilen; Julgransprofilen kan ofta vara den av profilerna som anses vara ”mest rättvis”. Oljemängden och bredden är störst i början av banan, men efter ett antal fot minskas appliceringen av olja successivt i sidled så att den karaktäristiska julgranen bildas vilket oftast ger olika spelsätt liknande möjligheter att lyckas bra. Profilen tillåter de som spelar med mycket rotation och hook att spela djupare in i banan och vända klotet närmare banans kant, med högre friktion, för att nå höga resultat. Samtidigt tillåter profilen de som spelar en rakare linje att hitta en spellinje närmare kanten för att skapa marginal. Detta är mer eller mindre så de flesta av WTBA´s sportprofiler ser ut. De som idag används på Super Sixxxxxx Touren.

Det var allt för denna gång. Snart återkommer vi med mer information i serien "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL".

Tuba på Folks!

2 kommentarer:

Håkan A sa...

Hej Tomas! Jag är djupt imponerad av dina kunsklaper i bowling, inte bara på banorna utan också när det gäller att "läsa" en bana, att välja rätt material, rätt spel. Men jag begriper nada av allt detta med oljemängd, viskositet, tuba, christmas tree m.m. Och ärligt talat, Tomas! Hur måna (eliten) kan "läsa" enm banà? 10, 20, 50? Men med 8-9 bollar i bagaget kan man ju välja och hitta någon som passar just den oljeprofilen. Men alla vi andra "Svenssons", vi som håller svensk bowling flytande, hur gör vi när vi kommer med ett eller två klot och en spärrboll? Måste vi ockå skaffa oss 8-9 bollar och tre nya klotväskor för att hänga med? Bowling i dag är jpobbig, detr var bättre förr. Då var det kul, ett klot räckte. Vart är vi på väg med alla dessa oljeprofiler? Jag blott undrar...

Tomas Leandersson sa...

Tackar!
Du är nog inte själv där ute som tycker detta med banprofiler m.m. är rena "grekiskan". Det är just därför som vi vill lära ut detta och vad man som bowlare bör tänka på. Det är egentligen inte så komplicerat som det ser ut. Men allt som är nytt är ju alltid lite främmande och kanske rent av svårt att förstå. Inte ens jag själv begrep det från början. Men bara för att det verkar lite komplicerat så tycker vi att man inte bör blunda för det, utan försöka att träna även på detta. Precis som när det gäller själva bowlingen.

Materialet har precis som du är inne på en hel del betydelse. Men inte ens här behöver det vara så extremt som många vill eller tror att det är. Visst, 2-3 klot kanske är i minsta laget om man vill och är på elitnivå. Här kommer man väldigt långt med 6-7 stycken.
Fördelen med dagens klot är ju at man kan justera ytan på dem väldigt enkelt med t.ex. abralons. Ytan styr faktiskt över hela 60-70% av ett klots beteende! Men även detta som allt annat är givetvis en träningssak. Jag hoppas att SvBf snart kommer att ändra den regel vi har idag som sägr att man inte får ändra ytan på klotet under inspelningen. Där är väl en av anledningarna till varför man har just den s.k. inspelningstiden?

Utveckling går framåt och så även i denna sport. Det är bara att hänga med om man har målet och syftet med att lyckas!

Tuba på Folks!