torsdag 18 februari 2010

HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL DEL 3

Då går vi nu in i del 3 i denna serie där vi fösöker att förklara för dig "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL". Och i detta avsnitt skall vi förklara begreppet...

PROGRAM SHEET - Programmerings protokollet

Detta program ger dig information om vilka mätvärden som är inprogrammerade i banbehandlingsmaskinen. Där talar man om för banbehandlingsmaskinen var oljan ska appliceras och hur mycket olja som ska läggas ut för varje ribba i banan. Detta kan inte göras med en Wick- eller Pad-behandlingsmaskin utan enbart med en ”Sanction technology-machine”!
Data som programmeras in är:
 • Från vilken RIBBA (start) till vilken RIBBA (stop) som oljan ska appliceras (ex. start 2L och stop 2R). Maskinens sprutmunstycke transporteras över banans bredd likt en bläckstråleskrivare.
 • Hur många LOADS som ska läggas per ribba, exempelvis 3 loads, vilket är det samma som hur mycket olja som ska läggas ut i det markerade området.
 • Hur långt denna OLJEMÄNGD (start, end och feet) ska läggas, exempelvis från start till 4 fot eller från 4 fot till 26 fot, som då blir 22 fot i längd för den oljemängden.
 • Med vilken HASTIGHET (speed) ska oljan appliceras på banan, där grundregeln är att högre ”speed” innebär att en mindre mängd olja läggs på banan såsom fallet är då oljemaskinen går tillbaka utan att lägga någon olja. Hastigheten kan variera mellan 10 och 30 IPS, inches per seconds. Detta motsvarar 25.4 cm till 76.2 cm per sekund eller 0.4 till 1.6 km/h.

 • Övrig information såsom board crossed (crossed) och total oil (T Oil) räknar maskinen ut. Dessutom ger detta mängden olja på framåtvägen (forward oil total), och på tillbakavägen (reverse oil total), dessutom oil per board samt den sammanlagda / totala eller kombinerade mängden (combined) olja på banan.

Detta "program sheet" (programeringsprotokoll) har som du kan se inte så många variabler/zoner.

Men vad kan jag då dra för nytta av detta då?

Jo, med hjälp av detta underlag så ser man mer exakt vart, hur mycket och hur långt det appliceras ut olja på de olika ribborna samt vart det är som minst och mest med olja. Det kan ge en bra indikation om vart det är som bäst att börja attackera banan samt vad som kan komma att hända efter en stund när det spelats några serier. Men i detta protokoll ser vi inte själva svårighetsgraden (ratio talen) och det är därför det även är viktigt att beakta det sammansatta diagramet (Composite Graph) som vi förklarade om i avsnitt 2.
Om vi jämför dessa två protokoll så kan man i den översta se att...
 • Oljemängd per ribba är 40ml

 • Oljedistansen (Oil Pattern Distance) är 40 fot

 • Totala oljemängden (Total Oil) är 19,76 (vilket får klassas som strax under medium)

 • Totalt antal ribbor som oljemunstycket korsar (Total Boards Crossed) är 494

När man sedan tittar lite mer nogrannt i variablerna/zonerna kan man se att den börjar att applicera olja på utvägen (forward) från ribba 2L (left som är vänster sida) till ribba 2R (right som är höger sida). Dessa banbehandlingsmaskiner applicerar aldrig någon olja på ribba 1. Med 3 loads och en hastighet (speed) av 10 ips som är den lägsta hastigheten. Den korsar totalt 111 ribbor på de 4 fot som det appliceras ut olja på. 4 fot är inte längre än ca 1,2 meter! Nästa variabel är 10L till 10R med 9 loads och en hastighet på 18 ips. Den korsar totalt 189 ribbor och oljesträckan i denna variabel/zone är från 4 fot ut till 26 fot. En oljesträcka på totlat 22 fot. Detta innebär alltså att det är väldigt lite olja mellan ribba 2-9 och en hel del mer i fältet 10L-10R. I den tredje variabeln/zonen har man valt att applicera olja från ribba 12L-12R med 2 loads och en hastighet av 22. Här korsar oljestrålen 34 ribbor totalt mellan avståndet 26 fot ut till 32 fot. En längd av 6 fot. Och den sista variabeln/zonen applicerar den inte ut någon olja. Den indikerar att den korsar från ribba 2L-2R med 22 ips i hastighet. Men den lägger inga loads alls vilket innebär att den då endast buffrar (buffer area). Buffring innebär att den applicerar ut den olja som finns kvar på själva brushen (borsten) i banbehandlingsmaskinen. Och i detta fall gör den detta från 32 fot ut till 40 fot.

Sedan på tillbakavägen (reverse) så börjar den med att åter buffra och då från 2L-2R med 0 loads och en hastighet av 26 från 40 fot till 31 fot. I variabel/zone 2 applicerar den åter från ribba 12L-12R med 2 loads och 34 totalt korsade ribbor samt en hastighet av 22 ips som då ger en oljesträcka mellan 31-25 fot. Och i den tredje variabeln/zonen så applicerar den ut olja från ribba 10L-10R med 6 loads och en hastighet av 22 ips och korsar då totalt 126 ribbor från 25 till 7 fot. Och i den sista variabeln/zonen från 7 fot till övertrampslinjen (0 fot) har man valt att köra 2L-2R med 0 loads. Detta för att man anser att det redan är så pass mycket läggsolja och man behöver inte applicera något mer på denna sträcka. Banbehandlingsmaskinen buffrar även ut den mängd olja som finns kvar i brushen (borsten).

Nu kanske du börjar förstå mer av vart det troligtvis är som bäst att börja spela/attackera denna banprofil från start. Eller är det allmänt rörigt? I vilket fall som helst skulle jag rekommendera att starta någonstans vid ribba 10-11. Detta för att det är mitt i mellan den lägsta och högsta delan av oljeprofilen. Då denna oljeprofil har mer eller mindre all olja i mitten av banan kommer det med stor sannolikhet att spelas ner en del i denna mittsektion då de s.k. "spärrkloten" rullar ner och drar med sig en del av den olja. Då kommer det bli ett ganska hyggligt häng samtidigt som man kommer att få en hel del friktion till höger att kunna nyttja med tanke på att det är så lite olja från ribba 2-9 samt att oljeprofilen 40 fot och har en oljemängd på 19,76ml.


Detta "program sheet" (programeringsprotokoll) har fler variabler/zoner.
Detta är WTBA banprofil TOKYO (43 fot).

I det andra protokollet (WTBA Tokyo) är det mycket fler variabler/zoner men även har kan man läsa ut vart det eventuellt är bäst att börja attackera banan.

 • Oljemängd per ribba är 40ml
 • Oljedistansen (Oil Pattern Distance) är 43 fot
 • Totala oljemängden är 24,6ml (vilket får klassas som medium/heavy)
 • Totalt antal ribbor som oljemunstycket korsar (Total Board Crossed) är 615

Om man nu är högerhänt så behöver man nästan bara titta på de variabler som finns i R (right) kolumnen och då givetvis tvärtom om du är vänsterhänt. För en högerhänt kan man då läsa ut att på utvägen (forward) applicerar olja på ribba 2-4-6-8-9-10-12 samt buffrar från 19,7 till 43 fot. På tillbakavägen (reverse) buffrar den åter från 43 till 35 fot för att sedan applicera ut olja på ribba 11-9-8-7-6-5-2. Detta innebär att denna banprofil först och främst är helt plan från ribba 12 på höger sida och att den applicerar oljan nästan på varje ribba samt på olika avstånd. Påminner lite om en julgransprofil (Christmas Tree). På vänstersidan kan man se att variablerna inte är lika som på höger sida. Detta blir då en s.k. asymmetrisk profil vilket innebär att de båda sidorna inte är lika som det är på det översta protokollet. När båda sidorna ser lika dana ut kallas det för en symmetrisk banprofil. Man har förskjutit banprofilen lite på vänstersidan för att man tydligen anser att banan kommer att brytas ner långsammare på vänstersidan då det är färre som spelar där jämfört med den högra sidan. I vilket fall som helst så är detta en banprofil som man nästan kan attackera från lite olika håll beroende på spelarens teknik och materialval. Här skulle jag nog börja att attackera banan vid ribba 8-9 och väldigt rakt. Detta p.g.a. att oljeprofilen är hela 43 fot. Den oljar i.o.f.s. inte längre än till 19,7 fot på utvägen (forward) och från 35 fot på hemvägen (reverse) men den buffrar ut till 43 fot vilket busar till det lite då man kan uppleva att det släpper iväg om man missar lite för mycket utåt. Allt eftersom flyttas spelet innåt men så som banprofilen är uppbyggd kommer det hela tiden att ställa högre krav på spelarens repetitionsbarhet och tålamod. Då detta är en s.k. sportprofil kommer det troligtvis inte fungerar så vidare värst bra med material som glider ner och bryter kraftigt. Det blir nog alldeles för känlsigt. Här gäller det att ha något alternativ som rullar igång tidigare och skapar lite mer kontroll i slutdelen.

Jag hoppas att dessa två olika programprotokoll har lärt dig lite mer om vad man bör titta på och hur man kan läsa ut av "facit" var bästa stället i banan kan vara att starta. Som vanligt så är det bowlarna själva som påverkar banprofilens beteende efter ca 1-½ till 2 serier beroende på hur de attackerar samt vilka ytfinishar man använder sig av. Men om fler bowlare börjar att lära sig att stå på ett mer korrekt ställa som banprofiler säger från start kommer man att hjälpa varandra att "öppna" banan så att resultaten blir mer gynsamma istället för tvärtom. För om spelarna inte gör sin "läxa" och bara ställer sig på sitt favoritställe kommer man troligtvis inte själv att lyckas något vidare samtidigt som man stjälper alla andra.

Inom kort kommer vi tillbaka med del 4 i denna serie om "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL".

Tuba på Folks!

onsdag 10 februari 2010

HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL DEL 2

I del 2 av serien "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL" skall vi nu förklara den första av de fyra olika sätten som Kegel presenterar banprofilerna visuellt och med data. Men detta är endast för de banbehandlingsmaskiner som kommer från KEGEL och är av modellerna KUSTODIAN eller LANE WALKER som har deras patenterade SANCTION TECHNOLOGY.
De banbehandlingsmaskinerna som är av modell PHOENIX och är s.k. pad/wick maskiner använder sig av en helt annan teknik.

1. COMPOSITE GRAPH eller på svenska DET SAMMANSATTA DIAGRAMET

Detta är på denna presentation som man kan utläsa mer om och av banprofilens nivåskillnader från vänter respektive höger kant in till mitten. Och det är det som sedan kallas för RATIO. Detta indikerar även lite om banprofilens svårighetsgrad. Desto högre skillnad mellan talen, t.ex. 6:1, så kan man förvänta sig ganska stora felmarginaler och eventuellt höga resultat. Är det däremot mindre skillnad mellan talen, t.ex. 2:1, kan man förvänta sig ganska tuffa förhållanden då det bjuds på mindre felmarginaler i banan och allt som ofta kräver större repetitionsbarhet.

Man mäter RATIO på två (2) avstånd i banan. Den ena är ARROW ZONE RATIO och den mäter man vid 15 fot och den andra är TRACK ZONE RATIO och som mäts vid 22 fot. Det är just vid TRACK ZONE RATIO avståndet som man bedömer om banprofilen är klassad som en s.k. "sportprofil", och måste då ha ett ratiotal under 3:1 för att anses vara detta, eller om den är högre. Det mer exakta sporprofilsförhållandet är 2,8:1 i ratio.

Composite Graphen - det sammansatta diagramet eller "olja per ribba programmet" som vissa kallar är den vanligaste presentationen av en oljeprofil. Informationen som denna ger är den totala mängden olja som läggs framåt längs banan (forward) samt på tillbakavägen (reverse). Den ger oss också indikation om med vilken mängd olja som applicerats på varje ribba, vilket mäts i oil per board (olja per ribba) i microliter.Detta benämns mer i bowlares uttyck som vilket tryck banprofilen har. Den visar också den totala mängden olja (combined) som finns på varje ribba från ribba 1 på vänster sida till ribba 1 på höger sida, samt hur långt banprofilen lägger olja och buffrar olja (buffer area).

Med denna information kan du få en inledande uppfattning om var det kan vara bäst att attackera banan fån start samt hur svår banprofilen är d.v.s. vilken resultatnivå du kan förvänta dig av just denna banprofil! (Observera att denna endast ger inledande idéer om var i banan spelet kommer att vara. Men ju fler aspekter som du tar med i din tolkning av banprofilen och tidigare erfarenheter tillsammans med laminattyp, oljans egenskaper, ålder på laminaten etcetera blir ditt förslag till spelstrategin / ”game plan” allt bättre)


I detta exempel kan man tycka när man tittar på Composite Graphen att det skulle vara ganska gynsamt långt ut på kanten och att det är väldigt plant från ribba 9 på vänster sida till ribba 8 på höger sida. Men det är nu det är väldigt viktigt att inte glöma eller missa att titta på vad TRACK ZONE RATION indikerar. Och i detta fall säger den att ration är 1,67:1vilket innebär att det är en mycket tuff profil och mer eller mindre helt plan. Om en banpofil oljas helt plant (lika mycket olja från vänster till höger sida) förblir ratiotalet 1:1.

Andra saker som är viktiga att ta med i sin analys är oljesträckan som i detta fall är 40 fot. Den totala oljemängden som i detta fall är 23,96 samt hur mycket den oljar framåt långs banan (forward) samt hur mycket den oljar på tillbakavägen (reverse). Om det läggs mer olja framåt (forward) än tillbaka (reverse) så kan man allt som ofta räkna med att banan kommer att brytas ner (förändra) sig snabbare i jämförelse med tvärtom (mer på tillbakavägen) och torka upp snabbare i iläggen samtidigt som nerspelningseffekten allt som ofta blir mer markant.

Var skall man attackera banan då kanske du funderar?
Jag hade valt att ställa mig vid ribba 5-6 och hålla den ganska rakt från start. Här skulle jag då kunna skapa lite felmarginal både till höger och vänster. Hade jag valt att ställa mig längre in i banan, t.ex. vid ribba 12-13 så hade felmarginalerna varit minimala. Detta för att i just den regionen/zonen är det mer eller mindre en helt plan bana. Man kan säga att man skall försöka att hålla sig mellan den högsta och lägsta stapeln.

Efter ca 1-½ till 2 serier så sätter sig banan och då får man vara vaken med vad som har hänt med banprofilen. Detta för att det är vi bowlarna själva som mer eller mindre bestämmer karraktären på en banprofil efter ca 1-½ till 2 seriers spel. Detta helt beroende på vart i banan man väljer att attackera från start samt med vilken ytfinish de flesta bowlare har på sina klot.

Vi återkommer inom kort med mer information i denna serie..... "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL".

Tuba på Folks!

lördag 6 februari 2010

BALANS MELLAN ALLVAR OCH LEK

En mental gruppövning med hela VM Laget
Hej!

Terje här igen med en rapport "inifrån" landslaget. Helgen som gick var vi i Halmstad för att ha landslagsläger som ett led i våra förberedelser mot VM i München. Lägret hölls i Halmstad och här gjorde vi en hel del tester och mätningar på landslags killarna och till vår hjälp hade vi Halmstad Högskola. Vi var denna helgen förutom spelarna i landslaget, Terje (mental tränare) och Markus (fys tränare).

Fysiska, biomekaniska och mentala tester har genomförts. Ett spännande, roligt och intressant arbete som vi hoppas kommer bowlingsporten till gagn.

Vi använder även detta läger som fortsättning på att stärka gruppen och öka vår kunskap om oss själva, om gruppen så att vi vet hur vi skall prestera på topp i München VM. Denna helg var det mycket diskussion om de individuella målsättningarna och om lagets gemensamma målsättning. Trots att man är med bowlare är det många kloka och engagerade diskussioner :) Spelarna är härligt engagerade i diskussionerna och är mycket målmedvetna. De tydliga mål spelarna har leder till en mycket bra kommunikation/feedback och de är fullt fokuserade på att deras förberedelser skall bli så bra som möjligt. Roligt måste jag säga, att få jobba med idrottsmän som är så hängivna sin idrott och har en professionell inställning. Det vet att de behöver träna, förbereda sig och vara nyfikna på områden som är nya för dem. Då kommer utvecklingen, grabbarna vet detta!!

I allt det "allvarliga" gör vi mycket annat. Att spendera dagar, mornar och kvällar ihop med spelarna ger många goa skratt. Detta gäng av individer som ger och tar gliringar, berättar historier och peppar varandra skapar en bra och trygg grupp. Ibland kan jag bli lite orolig över att det skall bli för flamsigt, men även här visar de på en positivt och professionell inställning. Balansen mellan lek och allvar! den finns där. Ibland får man väl gå in som en dålig pappa och säga till, ex. när Årup har pillat "sönder" en träningscykel på högskolan i Halmstad (fy dig)!


Martin Larsen får information av Marcus Svensson om hur maxtestet går till

Men ni som känner killarna och ibland träffar dom kan väl fråga vem som gav mest power på maxpuls testet på cykel.


Martin Paulsson testar vissa muskelgrupper.

Tack all hjälp till Halmstad Högskola (Anna, Lina och Andréas) tack till Hallands idrotten (Johan Ekegren) tack till Peder med personal i Rejmes bowlinghall. Hoppas vi kan fortsätta vårt samarbete.

Nästa träff när jag är med blir det inte lika roligt för er grabbar!!!

Lev väl och glöm inte glädjen!

fredag 5 februari 2010

HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL DEL 1

Det pratas väldigt mycket om banprofiler och det har det i.o.f.s. alltid gjorts. Men idag känns det som att alla från nybörjaren upp till en massvis av elitspelare pratar om detta begrepp bara för att det verkar vara inne att man skall göra det. Detta utan ens veta om hur man skall eller bör läsa av en banprofil eller attackera den på bästa möjliga sätt! Det är vardag att hallföreståndare runt om i landet får frågan om vilken banprofil som ligger idag utan att det egentligen skulle ha någon större betydelse för den aktiva. Men jag skall inte spekulera i vad folk kan eller inte utan i denna serie lära dig "hur du läser av en banprofil". Det som jag med hjälp av Gert Fransson kommer att gå igenom här är de viktiga grunder som man måste ta med i sin analys av en banprofil. Man kan tyvärr inte längre grunda sina spekulationer på om vad som kommer att hända för att en banprofil är si eller så lång. Det är flera andra viktiga faktorer till som du kommer att lära dig som påverkar hur en banprofil bör eller kan attackeras från start. Allt detta för att du skall kunna höja din nivå som bowlare. Varför stå på fel ställe och inte kunna skapa någon eller några felmarginaler alls och få ett mindre lycka resultat?
Jag har under många Super Sixxxxxx tävlingar ställt mig frågan; -vad är det de flesta bowlare egentligen håller på med? Att betala en startavgift på ex antal 100-talskronor både en och flera gånger och inte använt sig av "facit" är för mig ganska ögonhöjande. Framför allt då när alla bowlare idag pratar så mycket om just banprofiler. För om du skulle gå till en lektion, vilken som helst, och läraren säger att man skall avlägga ett prov och i samma veva säga att du fick använda dig av facit. Vad skulle du göra? Troligtvis använda dig av facit för där står ju de rätta svaren. Precis så är det även med en annonserad banprofil. Det är en form av "facit"! Här finner man massvis av svar på hur lång oljeprofilen är, hur mycket är den totala oljemängden, man kan se och läsa ut på vilka ribbor det lägger olja, hur mycket det oljar framåt och tillbaka m.m. Och nu kommer den första artikeln i serien;

HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL

Innan vi studerar olika banprofiler och den information som dessa ger, måste du som spelare ta reda på vilken typ av banunderlag som oljeprofilen läggs på! Då vi idag inte har så många träbanor kvar i landet så pratar vi mest om laminatbanor. Men i vilket fall som helst så är en träbana av den högsta friktionen och kan jämföras med VIA`s laminattyp. Dessa laminattyper delas in i en skala utifrån den friktion som underlaget skapar i kontakten med ett klot. Generellt kan sägas att laminatbanor med högre friktion kräver en större oljemängd för att banan ska upplevas som likvärdig en bana med ett lägre friktionsvärde. Och desto högre friktionsvärde i relation till ett lägre så kommer man att uppleva mycket mer slutfäste från start. Friktionsskillnaderna beroende på laminat ser ut som följer:

Laminattyp
VIA (Högst friktion)
Qubica/AMF SPL
Qubica/AMF HPL
Kegel EDGE
System 300
Brunswick ANVILANE
Brunswick PROLANE (brytpunktspilar) (Lägst friktion)

Andra faktorer som också avgör hur banprofilen kommer att upplevas av spelaren är bland annat; banoljans viskositet (hur lätt- eller trögflytande den är), tvättmedlet och dess koncentration, laminatens ålder, inomhustemperaturen, luftfuktigheten, luftströmmar och fläktsystem etc. Detta kan du även läsa om i denna blogg i "10 saker som alla borde veta om banoljor".

För att strukturera upp den information som olika banprofiler ger oss bör vi inleda med att gå igenom några grunder. För det första bör du som spelare,tränare eller coach alltid leta fram följande information:
 • Banprofilens längd, distance, som mäts i fot (1 fot = 30,48cm).

 • Banprofilens oljemängd/volym, volume, som mäts i milliliter för Kegel och i units för Brunswick!

 • Banprofilens skillnad i oljemängd mellan mitten av banan och vänster- respektive höger sida, ratio, som mäts i exempelvis förhållandet 3:1 eller 3,0. Observera att för Brunswicks A22-maskin ser du även ratio i banans längdriktning.

 • Banprofilens form, pattern shape, som delas upp i dess olika utseenden såsom Top Hat, block, julgran eller plan profil.

Det andra som är av betydelse är hur de olika banprofilerna presenteras visuellt och med data. Detta kan ske på minst fyra (4) olika sätt för KEGEL Sanction Technology maskiner och dessa är: Composite graph, program sheet, overhead graph och KOSI-protokollet. För BRUNSWICKS A22 är det tre (3) stycken presentationsblad och dessa är; Pattern information, Crosswise ratios och Lengthwise ratios.

Innan vi fördjupar oss mer i de olika banbehandlingmaskinernas sätt att presentera sina data skall jag och Gert Fransson förklara de fyra (4) banprofilsformer (pattern shape) man generellt använder eller upplever. På bilden nedan ser du en enkel förklaring av hur de kan se ut och under förklarar vi hur de generellt fungerar och upplevs.Flat Oil / Plan profil; Den plana profilen innebär att det är lika mycket olja i banans bredd då spelet inleds efter oljning. Inledningsvis kommer dessa förutsättningar att kräva högre precision och repeterbarhet av spelaren! En banprofil med namn US Open ser ut på detta sätt.

Block / Block- eller tubaprofil; Denna profil är oftast lätt eller väldigt gynsam att spela på. Profilens form innebär att det är mer olja i banans mitt än vad det är längre ut mot kanterna. Detta kallas ibland för att du har en vall att spela emot där det finns en vall / ett fält med högre friktion, mindre mängd olja, ut mot kanten av banan. För spelare med mycket hook eller rotation innebär det oftast höga resultat och denna spelartyp brukar oftast spela klotet från fältet med mycket olja, längre in i banan, och ut till det torrare fältet för att skapa friktionsskillnader och därmed en större marginal! Detta är mer vanlig idag som "pensionärs profilen" här i Sverige och i USA kallar man det för THS (Typical House Shot).

Reverse Block / Omvänd block; Med detta menas en bana där det ligger en större mängd olja närmare kanten och en mindre mängd i mitten av banan. En omvänd block skapas oftast då huvuddelen av spelet ligger lite längre in i banan och dessutom med en tightare linje. Detta brukar vara varje bowlares mardröm att spela på! Så här kan en bana upplevas efter ett stundom banbehandlingsmaskien inte tvättar ordentligt rent på kanterna. För då känns och upplevs det mycket snabbar på kanterna jämför med mitten av banan där det svänger en hel del.

Christmas tree / Julgransprofilen; Julgransprofilen kan ofta vara den av profilerna som anses vara ”mest rättvis”. Oljemängden och bredden är störst i början av banan, men efter ett antal fot minskas appliceringen av olja successivt i sidled så att den karaktäristiska julgranen bildas vilket oftast ger olika spelsätt liknande möjligheter att lyckas bra. Profilen tillåter de som spelar med mycket rotation och hook att spela djupare in i banan och vända klotet närmare banans kant, med högre friktion, för att nå höga resultat. Samtidigt tillåter profilen de som spelar en rakare linje att hitta en spellinje närmare kanten för att skapa marginal. Detta är mer eller mindre så de flesta av WTBA´s sportprofiler ser ut. De som idag används på Super Sixxxxxx Touren.

Det var allt för denna gång. Snart återkommer vi med mer information i serien "HUR DU LÄSER AV EN BANPROFIL".

Tuba på Folks!